Zawiadomienie o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczącej usługi organizacji pobytu uczestników projektu obejmującą usługę wynajmu sali, zakwaterowania, wyżywienia i przerw kawowych dla uczestników 6 szkoleń w ramach projektu Dobre klimaty dla współpracy NGO i JST w gminach Płużnica i Gruta.

Szczegóły