Kolejny moduł szkolenia

W dniach 11-15.03.2014 r. w Hotelu Hanza Pałac w Rulewie odbył się drugi moduł szkolenia organizowanego przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica pt. „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w praktyce”. Odbiorcami szkolenia byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządu lokalnego z gmin Płużnica i Gruta. Warsztaty były bezpłatne, uczestnicy mieli zapewniony dojazd na szkolenie, wyżywienie a także nocleg. Tematyka szkolenia obejmowała m. in:

  • diagnozowania lokalnych problemów i wyzwań,
  • wzajemnego informowania się samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych,
  • współtworzenia programów realizacji polityk publicznych,
  • konsultowania założeń projektów i aktów normatywnych prawa miejscowego,
  • współpracy przy wdrażaniu polityk publicznych,
  • okresowej oceny, monitorowanie i ewaluacji realizacji polityk i programów.
Na kolejny a zarazem ostatni moduł szkolenia zapraszamy terminach: 09-11.04.2014 r. grupa Gruta oraz 10-13.04.2014 r. – grupa Płużnica. Działanie to było finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.