Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

Usługa doradcza „Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej” to usługa skierowana do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, pod warunkiem, że w trakcie usługi Klient założy działalność gospodarczą i będzie kontynuował korzystanie z usługi jako przedsiębiorca.

Maksymalny czas trwania usługi doradczej dla jednego Klienta wynosi 40 godzin. Z usługi doradczej klient może skorzystać więcej niż raz, jednak nie może przekroczyć łacznie 40 godzin.

Usługi doradcze są dofinansowane w 90% i stanowiąc pomoc de minimis dla przedsiębiorcy, 10% stanowi wkład własny przesiebiorcy – 12 zł netto za godzinę doradztwa.

Usługa realizowana przez Doradcę PK KSU składa się z dwóch etapów:

  • Etap I: Diagnoza potrzeb biznesowych klienta
  • Etap II: Wsparcie doradcze w zakresie rozwoju firmy w zidentyfikowanych na Etapie I obszarach i zgodnie z uzgodnioną z klientem ścieżką postępowania

Usługi mogą być świadczone w ramach pięciu modułów:

  • Spełnianie wymogów formalno-prawnych
  • Marketing przedsiębiorstwa
  • Organizacja przedsiębiorstwa
  • Finanse przedsiębiorstwa
  • Rejestracja działalności gospodarczej