Dobre Klimaty dla współpracy

W poniedziałek 24.listopada 2014r w Towarzystwie Rozwoju Gminy Płużnica odbyło się drugie Forum dyskusyjne przedstawicieli organizacji pozarządowych i pracowników Urzędu Gminy w Płużnicy. Forum zorganizowano w ramach realizowanego projektu partnerskiego „DOBRE KLIMATY Dla współpracy NGO i JST w Gminach Płużnica i Gruta”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadaniem uczestników Forum było wypracowanie narzędzi służących poprawie współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a organizacjami pozarządowymi. Grupa pracowała nad regulaminami i procedurami mającymi usprawnić tą współpracę. Dyskutowano także nad ostatecznym kształtem publikacji „Model współpracy w Gminie Płużnica”. Jednym z narzędzi, które opracowano w ramach projektu jest portal www.ngo.pluznica.pl , który ma służyć informowaniu społeczności lokalnej o prowadzonych działaniach w organizacjach z terenu Gminy Płużnica oraz o współpracy z samorządem lokalnym. Zachęcamy do korzystania z tego narzędzia wszystkie organizacje oraz także aktywne grupy społeczne.

Koordynator projektu Mirosława Tomasik