Program stażowy

W dniach 8-12 lipca miała miejsce wizyta osób z kadry menadżerskiej z ośrodka Temi, która zorganizowana była w ramach programu stażowego w Polsce, opierającego się na praktykach typu job-shadowing. Uczestnicy programu dowiedzieli się jak działa przedsiębiorstwo społeczne w Kamionce „Garncarska Wioska”, brali czynny udział w warsztacie toczenia na kole garncarskim, dowiedzieli się czym jest geocaching zaprezentowany przez Fundację Geolife w Górznie. Natomiast podczas warsztatów w restauracji „Przy Piecu” nasi goście uczyli się jak profesjonalnie przygotowywać potrawy, podawać je i dekorować aby w przyszłości Ośrodek był przygotowany do samodzielnej działalności.

Ale oprócz praktyki była także teoria na temat fundrisingu oraz zagadnień prawnych związanych miedzy innymi z tworzeniem lokalnejj marki, strategii marketingowych oraz technik dystrybucji produktów.

Projekt „Social Sloow Food: Trwałe źródła dochodu i efektywna integracja społeczna dla osób niepełnosprawnych i społecznie wykluczonych” finansowany w ramach polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP