Wyniki rekrutacji „Szansa dla Aktywnych” – III nabór

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że zakończyła się procedura rekrutacji Formularzy rekrutacyjnych złożonych podczas III naboru uczestników do projektu.
III nabór trwał od 01.09.2017 do 15.10.2017.

Złożonych zostało 9 formularz rekrutacyjny; 1 formularz został odrzucony ze względów formalnych.

Do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym zakwalifikowanych zostało 8 osób.

Lista osób zakwalifikowanych – III nabór