Wyniki Małe granty Gminy Płużnica

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że zakończyła się ocena złożonych wniosków ramach konkursu „Małe granty Gminy Płużnica”.
W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 16 wniosków, wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną.

Następnie wszystkie oferty zostały przekazane do dwóch zewnętrznych ekspertów.
O dofinansowaniu ofert które uzyskały taka samą liczbę punktów zadecydowała data wpływu oferty do biura TRGP.

Szczegółowe informacje dotyczące ilości punktów i kwot dofinansowania znajdują się na liście rankingowej:

Lista rankingowa wniosków MG

W związku z trwającą obecnie sytuacją podpisywanie umów zostaje wstrzymane.
W przypadku pytań można kontaktować się z biurem pod numerem tel. 726-088-405 w godzinach od 8:00-12:00 lub mailowo.