Oferta pracy – TRENER ZAJĘĆ REKREACYJNO-RUCHOWYCH

Zgodnie z zapisami umowy nr UM_WR.433.1.061.2021 mając na względzie aspekty społeczne zapytanie skierowane jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, w ramach realizacji projektu ,,Kluby Seniora w Gminie Książki”, umowa nr UM_WR.433.1.061.2021 poszukuje trenera zajęć rekreacyjno-ruchowych:

– zajęcia rekreacyjno-ruchowe – 1 raz w tygodniu po 1,5 godziny w każdym z 4 Klubów Seniora w miejscowościach: Łopatki, Osieczek, Blizienko, Zaskocz, łącznie 432 godziny w okresie od VI.2021 do XI.2022.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

W ramach projektu wsparcie zaplanowane jest dla 72 uczestniczek/uczestników projektu  – osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkujących na terenie Gminy Książki.

Wymagania :
– trener/-ka sportowy/-a lub fizjoterapeuta z wykształceniem wyższym,
– minimum 2-letnie doświadczenie i umiejętności w pracy z osobami dorosłymi,
– umiejętności dostosowania zajęć rekreacyjno-ruchowych do możliwości psychofizycznych uczestników.

Szczegóły oferty w załączniku:
Trener rekreacyjno-ruchowy -PES
Formularz oferty – trener-rekreacyjno-ruch-PES- załącznik nr 1
Klauzula informacyjna – załącznik nr 2