Wyniki konkursu Inicjuj z FIO 3.0 – grupy nieformalne

Szanowni Państwo,

Prezentujemy listę rankingową Wniosków złożonych do Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w ramach konkursu Inicjuj z FIO 3.0.

Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 17 wniosków grup nieformalnych, z czego dofinansowanie otrzymało 15 Wnioskodawców. Wśród nich znalazły się 2 grupy nieformalne bez Patrona.

Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za złożenie oferty.

Serdecznie gratulujemy grupom nieformalnym, których projekty zostały wybrane do dofinansowania. Prosimy o sprawdzenie Państwa skrzynek e-mailowych. Zostanie na nie wysłana informacja od opiekunów na temat podpisywania umów o dofinansowanie.

Informujemy, iż w przypadku pojawienia się dodatkowych środków, Operator może przyznać dodatkowe mikrodotacje Wnioskodawcom znajdującym się na kolejnych miejscach listy rezerwowej.

Lista rankingowa-grupy nieformalne 2021

Lista rankingowa dla Młodych Organizacji Pozarządowych zostanie opublikowana 25.08.2021 r. (środa)