Grupy animacyjne – Mgowo

W ramach projektu „Grupy animacyjne w gminie Płużnica w sołectwach Mgowo i Wieldządz” Seniorzy z sołectwa Mgowo mieli okazję uczestniczyć w ciekawych zajęciach oraz wyjazdach.

Podczas zajęć z rękodzieła , panie tworząc słodkie torty , ozdobne skrzyneczki , szafki na klucze oraz ogrody w szkle, świetnie się bawiły  przy okazji doskonaląc swoje umiejętności a także ćwicząc sprawność manualną. Dzięki wskazówkom trenerki, seniorki nauczyły się jak można w przyszłości wykorzystać nabyte umiejętności w tworzeniu innych dzieł np.  prezenty dla bliskich.

Na warsztatach psychologicznych seniorki prowadziły ciekawe dyskusje, grały w gry doskonalące pamięć i koncentrację. Pani psycholog w sposób bardzo ciekawy i kreatywny zachęcała do wysiłku umysłowego bardzo ważnego w każdym wieku. Osoby które potrzebowały rozmowy lub porady również mogły liczyć na pomoc pani psycholog.

Podczas warsztatów animacyjnych gramy w różne gry planszowe , rozwiązujemy łamigłówki , wszelkiego rodzaju  quizy , a także prowadzimy ciekawe  dyskusje na różne tematy. Gry i zabawy prowadzone podczas zajęć animacyjnych mają za zadanie przełamanie nieśmiałości , naukę słuchania innych oraz umiejętność współpracy. Ćwiczymy umysł  oraz kreatywne myślenie. Oprócz ćwiczenia umysłu jest także czas na ćwiczenia ciała , gdy pozwala pogoda spacerujemy lub gramy w gry na świeżym powietrzu. W czasie niekorzystnej aury chętne panie ćwiczą na sprzętach dostępnych w sali.

W trakcie trwania projektu uczestnicy biorą udział w spotkaniach integracyjnych , na które mogą zapraszać kogoś ze swojego otoczenia. Podczas spotkań przy kawie panuje wesoła atmosfera, odbywają się konkursy z nagrodami, toczą się ciekawe dyskusje. Seniorzy żartują i dobrze bawią się w swoim towarzystwie .

Dzięki udziałowi w projekcie seniorki z sołectwa Mgowo oraz Wieldządz mogły wziąć udział organizowanych wyjazdach do miejscowości Fiałki do Wioski Mydlarskiej oraz Żalno do Wioski Kwiatowej.

We Wiosce Mydlarskiej zorganizowane były warsztaty tworzenia mydła oraz pięknie pachnącej soli do kąpieli. Każdy uczestnik mógł sam stworzyć swoje mydło oraz sól według instrukcji jakie udzielała  pani prowadząca warsztaty, przy okazji udzielała wskazówek jak takie mydło wykonać samodzielnie w domu.

We wiosce mydlarskiej znajduje się muzeum prania, uczestnicy projektu wzięli udział w pokazie jak w dawnych czasach odbywało się pranie.

We Wiosce Kwiatowej mogliśmy podziwiać piękny ogród stworzony przez mieszkańców wsi Żalno.

Uczestnicy wzięły udział w grze terenowej połączonej ze spacerem. Pani prowadząca, ciekawie opowiadała o kwiatach jakie można było podziwiać a także o historii wsi.

Odbyły się warsztaty z tworzenia olejków do ciała. Każdy uczestnik sam wykonał swój olejek oraz dostał  instrukcje jak wykonywać go później w domu.

Zorganizowany został również wyjazd do kina Cinema City w Toruniu na seans filmu „ Wojna z dziadkiem „, na który seniorzy chętnie pojechali i dobrze się bawili .

Cały projekt „ Grupy Animacyjne w Gminie Płużnica”  wiele daje jego uczestnikom. Przede wszystkim jednak jest możliwością wyjścia z domu i spotkania z innymi. Jest to szczególnie ważne zawłaszcza teraz gdy na świecie trwa pandemia i podczas niedawnego lockdownu wiele osób było skazanych na samotność w swoich domach.

Projekt pt: ”Grupy animacyjne w Gminie Płużnica w sołectwach Mgowo i Wieldządz” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-202 w ramach Osi Priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  z obszaru wdrażania LSR – Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru  Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.

Wsparcie na realizację projektu udzielono z LGD „Vistula-Terra Culmensis”.