Grupy animacyjne – Orłowo

W Orłowie od maja są prowadzone zajęcia w ramach projektu „Grupy animacyjne w Gminie Płużnica w sołectwach Płużnica i Orłowo”

W każdej grupie uczestniczy 15 osób oraz każda z nich ma okazje zaprosić opiekuna na spotkania integracyjne.

Uczestnicy spotkań mają okazje rozwijać swoje zainteresowania manualne oraz poznawać nowe techniki robótek ręcznych i tak na zajęciach rękodzielniczych wykonywali torty styropianowe, drewniane szkatułki na zdjęcia, szafki na klucze oraz ogrody w szkle. Na spotkaniach z animatorką wszyscy mają okazje poznać nowe gry i zabawy towarzyskie, dużym powodzeniem cieszy się gra „Rummikub” oraz gra zespołowa „Bulle”. Ciekawostką dla wszystkich są spotkania z psychologiem, na których wspominają historie wsi Orłowo, po wspominkach powstała krzyżówka oraz wykreslanka z hasłami związanymi z nasza gminą oraz wsią. Uczestnicy spotkań z Orłowa i Płużnicy mieli okazję do wspólnych wyjazdów kulturalnego do kina oraz  integracyjnego do wiosek mydlarskiej oraz kwiatowej. Na wyjazdach tych uczestników czekało wiele atrakcji miedzy innymi wykonanie samodzielnie mydełka i  soli kąpielowej, olejku do ciała, rozwiązanie zagadek przyrodniczych, a nawet przypomnienie dawnych sposobów prania i prasowania.

Wspólne biesiadowanie przy ognisku  na spotkaniach integracyjnych to   świetna okazja do wzmocnienia więzi miedzy uczestnikami i ich opiekunami.

Wszyscy uczestnicy są zadowolenie, że po takim długim czasie pandemii i wielu zakazów mają okazje do tak atrakcyjnego spędzenia wspólnie czasu wolnego.

Projekt pt: ”Grupy animacyjne w Gminie Płużnica w sołectwach Płużnica i Orłowo” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-202 w ramach Osi Priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  z obszaru wdrażania LSR – Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru  Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.

Wsparcie na realizację projektu udzielono z LGD „Vistula-Terra Culmensis”.