Zaproszenie do złożenia oferty – sprzęt multimedialny

Zgodnie z zapisami umowy nr UM_WR.433.1.247.2019 mając na względzie aspekty społeczne zapytanie skierowane jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Zamawiający Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Zakup i dostawę sprzętu multimedialnego  w ramach projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – II edycja” , umowa nr UM_WR.433.1.247.2019.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa Solidarne Społeczeństwo, Działanie Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.

 1. Zamawiający

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica
Płużnica 37A, 87-214 Płużnica

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawę sprzętu multimedialnego.

III. Szczegółowa specyfikacja zamówienia

1) Sprzęt grający, nagłaśniający i odtwarzający do audiobooków, Zestaw sprzęty składał się będzie z: stacja bazowa, kolumny, mikrofon, odtwarzacz mp3 – 6 szt.:

 • CD player: CD
 • Moc znamionowa RMS : 2 x 60 W
 • Obsługiwane formaty audio:  MP3
 • Radio: analogowe z pamięcią
 • Dodatkowe opcje: Bluetooth
 • Złącza: USB, AUX

2) Telewizor z anteną i wieszakiem (uchwytem) – 5 szt.:

 • Ekran: min. 49”
 • format wyświetlanego obrazu 4K
 • Ultra HD
 • Matryca: QLED 50 Hz
 • System SmartTV: Tizen
 • Tuner DVB: C,S2,T2 (gotowy na sygnał cyfrowy 2022)
 • Złącza: 3xHDMI,2xUSB,CI+,LAN,WiFi,BT
 • Funkcje: SmartTV, HDR, USB PVR
 • Rozdzielczość [px]: 3840 x 2160 px

Antena:

 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Odbiór Sygnału: DVB-T/ DVBT-T2/UHF/VHF
 • Przeznaczenie Anteny: Telewizja
 • Wbudowany Wzmacniacz: Tak
 • Filtr LTE/GSM: Tak
 • Zasilanie Sieciowe: Tak
 • Zakres częstotliwości: UHF: 470 – 790 MHz, VHF: 87.5 – 230 MHz
 • Rodzaj Anteny: Wielokierunkowa

Wieszak (uchwyt do TV)

3) Rzutnik multimedialny/projektor – 6 szt.: (4 szt. przenośne, 2 szt. podwieszane + uczwyt do podwieszenia)

 • Rodzaj matrycy: DLP
 • Full HD/ HD Ready: tak / nie
 • Żywotność lampy (tryb normalny): 5000 h
 • Żywotność lampy (tryb eco): 10000 h
 • Rozdzielczość bazowa: Full HD (1920 x 1080)

4) Ekran do rzutnika elektryczny rozwijany – 4 szt.:

 • Całkowicie chowalny ekran
 • Powierzchnia wizyjna 300 x 220 cm
 • Pełne zdalne sterowanie pilotem (transmisja radiowa)
 • Silnik elektryczny
 • Możliwość zastosowania formatu obrazu 4:3
 • Zasięg pilota: max. 20 m
 • Kąt widzenia 180 stopni

5) Ekran do rzutnika stacjonarny przenośny – 2 szt.:

 • Powierzchnia wizyjna 200 x 200 cm
 • Możliwość zastosowania formatu obrazu 4:3
 • Kąt widzenia 160 stopni

6) Tablica magnetyczna/flipchart  – 6 szt.:

 • Rozmiar: 100x70cm
 • Na kółkach
 • Mobilny
 1. Miejsce i termin składania ofert
 1. Przesłać scan podpisanego formularza oferty cenowej na adres Zamawiającego tj.: trgp@trgp.org.pl lub a.huzarska@trgp.org.pl
 2. Dostarczyć pocztą tradycyjną lub osobiście do siedziby Zamawiającego –Płużnica 37A, 87 – 214 Płużnica, w godzinach pracy: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00;

w terminie do 01.10.2021 roku do godziny 14:00

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony w terminie do 14 dni od rozstrzygnięcia postępowania.

 1. Płatności

Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 7 dni od dnia dostarczenia faktury, po odbiorze całości zamówienia przez Zamawiającego.

VII. Warunki wymagane od wykonawców

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
– prowadzą działalność gospodarczą, która swoim przedmiotem obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia,
– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

VIII. Wymagane dokumenty

Uzupełniony formularz oferty cenowej – stanowiący załącznik nr 1

 1. Informacje dodatkowe

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, zamawiający przedłuży termin ich składania. Informacja o dokonanych zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej na której zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu cenowym www.trgp.org.pl.

 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 2. Dostawa zakupionego sprzętu będzie do Zamawiającego – Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica37A, 87-214 Płużnica, powiat wąbrzeski.
 3. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
  Agnieszka Huzarska, tel. 608-759-795

Zaproszenie do składania oferty sprzęt multimedialny – PES

Formularz oferty – sprzęt multimedialny