Podpisywanie umów Inicjuj z FIO 3.0

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, iż trwają negocjacje z Wnioskodawcami, których wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania.

Podpisywanie umów rozpocznie się po 20 kwietnia 2022 r.
Z każdym Wnioskodawcą skontaktuje się jego Opiekun i przekaże wszystkie informacje dotyczące podpisania umowy.