Spotkanie integracyjne w Klubie Seniora w Kotnowie

Na świetlicy wiejskiej w Kotnowie odbyło się uroczyste zakończenie projektu ” Kluby Seniora w Gminie Płużnica – II edycja’’. Uczestnicy Klubu Seniora zaprosili swoich Opiekunów Faktycznych, Panią Elżbietę Wiśniewską zastępcę Wójta Gminy Płużnica , Państwo Agnieszkę i Krzysztofa Huzarskich, Radę Sołecką oraz Panią Grażynę Chojnacką Sołtys wsi Kotnowo.

Przy wspólnym stole wspominaliśmy wyjazdy, spotkania integracyjne oraz zajęcia, które odbywały się w Klubie. Seniorzy jednym głosem uważają że Klub Seniora dał im wiele możliwości rozwoju a także pozwolił im oderwać się od domowej rutyny.

W imieniu Seniorów z Klubu Seniora w Kotnowie pragnę podziękować Towarzystwu Rozwoju Gminy Płużnica oraz Gminie Płużnica za zrealizowanie tak wspaniałego projektu. Dziękujemy także Opiekunom Faktyczny za pomoc i wsparcie.

Opiekunka Klubu Seniora w Kotnowie

Joanna Plewińska