Wszystko się zaczyna, ale nie wszystko się kończy…

                 Minęły dwa lata od rozpoczęcia działalności Klubu Seniora w Czaplach. Świetlica wiejska stała się dla uczestników drugim domem. Tutaj pracowaliśmy, braliśmy udział w warsztatach, rozmawialiśmy, planowaliśmy wyjazdy i spotkania okolicznościowe oraz realizowaliśmy własne pomysły. Pierwsze dni spędziliśmy na wzajemnym poznawaniu się. Ale z biegiem czasu „szydła z worków wyszły same”, lecz tylko w tym pozytywnym znaczeniu … im dalej tym lepiej. Nieustające poczucie humoru łagodziło gorsze nastroje i smutki. Porozumienie często bez sów rozwiązywało problemy. Wzajemna troska oraz umiejętność rozumienia drugiej osoby sprawiały, że zawiązywały się relacje koleżeństwa i przyjaźni. Bez barier stały się odmienne temperamenty, przyzwyczajenia i różnice wiekowe. Codzienne obcowanie wprowadziło pewien rytm obowiązków i wspólnoty oraz wypracowało grupę zintegrowaną i zadowoloną. Wielką pomocą, podczas całej edycji, dla ulepszenia i ułatwienia funkcjonowania Seniorów wykazały się osoby towarzyszące podczas wyjazdów integracyjnych. Jesteśmy im wdzięczni za wspaniałe towarzystwo i zaangażowanie. Na  spotkaniu kończącym działalność Klubu mieliśmy przyjemność gościć Opiekunów Seniorów, Gości z Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica  i przyjaciół ze środowiska lokalnego.

                  Dziękuję moim Seniorom, Podopiecznym, Koleżankom i Kolegom, Przyjaciołom za wspaniałe doświadczenie i życzliwość oraz systematyczność i obowiązkowość, a Zarządowi  i Pracownikom Towarzystwa Rozwoju Gminy za utworzenie Klubów Seniora w Gminie Płużnica.

                                                                      Opiekunka Klubu Seniora w Czaplach

                                                                                                  Iwona Pazik