Grupa nieformalna “Orłowianki “ w Orłowie zapewniła aktywne lato swoim dzieciom.

Grupa nieformalna składająca się z trzech mieszkanek Orłowa złożyła po raz kolejny wniosek na dofinansowanie działań w ramach konkursu Małe Granty w gminie Płużnica. Grupa otrzymała dofinansowanie i przez okres wakacyjny realizowała swój pomysł.

Grupa  nieformalna pod Patronatem UKS Płużnica zorganizowała szereg spotkań sportowych prowadzonych przez wykwalifikowanych  trenerów. Większość zajęć  to treningi gry w piłkę nożną, które w tym roku cieszyły się dużym zainteresowaniem , nawet wśród dziewczynek. Ciekawostką i nowością były warsztaty z nauki strzelania z łuku, podczas których uczestnicy warsztatów mieli okazję nauczyć się zakładania strzały, naciągania i dobrego celowania do tarczy. Wszystkie treningi odbyły się na boiskach sportowych w Orłowie i były skierowane do dzieci z Orłowa i miejscowości ościennych z terenu gminy Płużnica. Na spotkania przyjeżdżały dzieci między innymi z Ostrowa i Kotnowa.

Na zakończenie projektu zostało zorganizowane spotkanie podsumowujące , na którym dzieci z rodzicami mieli okazje do spędzenia razem czasu wolnego przy ognisku i wspólnych grach i zabawach na świeżym powietrzu. Dzięki takim spotkaniom dzieci i rodzice z różnych miejscowości mieli okazję do lepszego poznania się i wzmocnienia znajomości.

W  imieniu grupy nieformalnej i rodziców dzieci uczestniczących w projekcie chciałabym serdecznie podziękować za wszelką pomoc podczas realizacji projektu. Za pomoc w pisaniu i realizację dziękujemy naszej Pani sołtys. Szczególe podziękowania kierujemy do trenera za cierpliwość i przekazaną wiedzę naszym dzieciom. Dziękujemy UKS Płużnica za okazaną pomoc i opiekę nad wykonaniem projektu. Dziękujemy również drugiemu  trenerowi za bezpiecznie i ciekawie przeprowadzone warsztaty nauki strzelania z łuku.

Dziękujemy Gminie Płużnica i TRGP w Płużnicy za organizacje konkursów Małe Granty , zapewne  bez dofinansowań tego typu nie mielibyśmy okazji i funduszy na realizację naszych pomysłów.

Liderka Grupy Nieformalnej Dorota Tuchalska.