Małe Granty w Działowie.

W tym roku jako grupie nieformalnej „Działowianki” udało nam się pozyskać dofinansowanie w ramach Małych grantów Gminy Płużnica dla projektu pt.:”Akademia Małego wędkarza”. Działania w nim opierały się na podniesieniu wiedzy z dziedziny wędkarstwa, metod połowy, rozpoznania gatunków ryb żyjących w Polskich wodach oraz naszym środowisku lokalnym. 13 dzieci mogło  ćwiczyć bezpieczne  posługiwanie się wędką oraz akcesoriami wędkarskimi. Duży nacisk położyliśmy na wspólną integrację wśród dzieci jak i ich rodziców. Podczas zawodów wędkarskich przy wspólnym wędkowaniu dzieci mogły wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę oraz ćwiczyć swoje umiejętności łowiąc ryby pod okiem swoich rodziców. Zwycięzcom wręczono dyplomy, medale oraz statuetki. Wszystkie dzieci biorące udział w zawodach otrzymały takie same zestawy nagród.  Projekt wieńczył wyjazd integracyjny  dla wszystkich uczestników projektu do Kinder Parku w Toruniu oraz wspólny  grill podsumowujący wcześniejsze działania. Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu Gminy Płużnica i Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica.

Monika Ziółkowska