Ruszył nabór wniosków o mikrodotacje „Inicjuj z FIO 4.0”

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w partnerstwie ze Stowarzyszeniem  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK realizuje projekt „Inicjuj z FIO 4.0”, w ramach którego przyznawane są mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Jeden wnioskodawca może złożyć 1 wniosek/ofertę  w terminie od 08.02.2024 r. do 04.03.2024 r. do godz. 23:59. Wniosek należy złożyć wyłącznie poprzez system Witkac www.witkac.pl

Konkurs przewiduje możliwość zdobycia grantu w wysokości do 5 000 zł dla grup nieformalnych bez Patrona, w wysokości 6 000 zł dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z Patronem oraz do 10 000 zł dla młodych organizacji planujących działania określone w regulaminie jako priorytetowe sfery pożytku publicznego tj.:

 • EKOLOGIA – działania z zakresu edukacji ekologicznej oraz wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • RODZINA – działania na rzecz wsparcia rodzin i zdrowia psychicznego ich członków
 • PATRIOTYZM – działania mające na celu promowanie postaw patriotycznych i opieki nad weteranami walk o niepodległość Polski, w szczególności w kontekście 80 rocznicy Powstania Warszawskiego.

DLA KOGO GRANTY?

 • Dla młodych organizacji pozarządowych– działających nie dłużej niż 60 miesięcy
 • Dla grup nieformalnych– składających się z min. 3 osób, realizujących działania społecznie użyteczne
 • Dla Patronów grup nieformalnych – organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które mogą ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu, dzięki któremu konkretna grupa nieformalna będzie miała możliwość realizacji lokalnego przedsięwzięcia.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje i grupy, które mają siedzibę w województwie kujawsko-pomorskim, planujące prowadzić działania na terenie jednej lub wielu gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Wnioske/ofertę należy złożyć za pomoca witkac.pl do właściwego operatora ze względu na siedzibę organizacji/grupy:

– dla wnioskodawców z powiatów: brodnickiego, wąbrzeskiego, grudziądzkiego, chełmińskiego, świeckiego, tucholskiego, sępoleńskiego, nakielskiego, żnińskiego do Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica

– dla wnioskodawców z powiatów: toruńskiego, golubsko-dobrzyńskiego, rypińskiego, lipnowskiego, aleksandrowskiego, radziejowskiego, inowrocławskiego, włocławskiego, mogileńskiego, bydgoskiego do Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Dotację można przeznaczyć m.in. na realizację działań w każdej ze sfer pożytku publicznego, zakup sprzętu związany z obszarem działań młodej organizacji pozarządowej, podniesienie kwalifikacji pracowników/wolontariuszy organizacji, opracowanie merytorycznych planów rozwoju, adaptację lokalu.

Przed złożeniem wniosku wskazane jest zapoznanie się z dokumentem „Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030” oraz Regulaminem Konkursu Rządowy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO edycja 2024.

Stowarzyszenie TRGP jest Operatorem grantów dla powiatów: brodnickiego, wąbrzeskiego, m. Grudziądz, grudziądzkiego, chełmińskiego, świeckiego, tucholskiego, sępoleńskiego, nakielskiego, żnińskiego.

Instrukcja poruszania się po generatorze Witkac.pl

Jak odnaleźć konkurs „ Inicjuj z FIO 4.0”

Najprostszą drogą do odnalezienia naszego Konkursu w ramach Inicjuj FIO 4.0 jest postępowanie zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Logujemy się za pomocą konta do generatora Witkac.pl: https://witkac.pl/Account/Login
 2. Wybieramy zakładkę Konkursy , klikamy w ikonkę : „trwa nabór”, następnie w opcjach wyszukiwarki ustawiamy Województwo : Kujawsko- Pomorskie, Powiat zaznaczamy jako „wszystkie”, pole ze Statusem konkursu pozostaje niezmienione. Poniżej wyświetlona zostanie lista.
 3. Wybieramy pozycję Operatorzy Mikrodotacji w woj. Kujawsko- Pomorskim, po zaznaczeniu tej pozycji po prawej stronie wyświetli się nam lista z aktualnymi operatorami. Wybieramy Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.
 4. W polu „Konkursy” pojawi się aktualnie ogłoszony konkurs „Inicjuj z FIO 4.0 – edycja 2024/Operator: TRGP” po kliknięciu w nazwę konkursu zostaniemy przeniesieni do strony ogłoszenia.
 5. W prawym górnym roku klikamy na zielony przycisk „Dodaj ofertę”

Ważne!! Proszę upewnić się , że po wybraniu odpowiedniego Operatora w nagłówku strony widnieje opis dotyczący Danych konkursu:  Operatorzy Mikrodotacji w woj. kujawsko-pomorskim – Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica

Regulamin konkursu

Wzór oferty

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Umowa FIO 2024 – młoda organizacja pozarządowo

Umowa FIO 2024 – patron i grupa nieformalna

Umowa FIO 2024 – grupa nieformalna

Wzór umowy o współpracy z NGO 2024