Kategoria: Kluby Seniora w Gminie Płużnica – II edycja

Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące organizacji 2 – dniowych wyjazdów integracyjnych dla 6 grup w roku 2023

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności naWięcej…

Aktualności TRGP, Kluby Seniora w Gminie Książki, Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis, Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja

Dzień Bezpiecznego Internetu 2023 – porady dla seniorów

Kilka dni temu, 8 lutego, po raz kolejny obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Oprócz dzieci i nastolatków, to właśnie seniorzy stanowią grupę najbardziej narażoną na różnego rodzaju zagrożenia w sieci. Według statystyk Komendy Głównej Policji wWięcej…