Kategoria: Kluby Seniora w Gminie Płużnica – bis

Aktualności TRGP, Inne informacje, Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis, Projekty, W trakcie realizacji

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów spożywczych w trybie zasady konkurencyjności w ramach projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – bis”

Zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby realizacji zadań w ramach projektu ,,Kluby Seniora w Gminie Płużnica -bis”, zgodnie z zapisami umowy nr umowy nr UM_WR.433.1.062.2021 Zapytanie o zakup iWięcej…

Aktualności TRGP, Inne informacje, Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis, Projekty, W trakcie realizacji

Kluby Seniora w Gminie Płużnica – bis wydłużenie okresu realizacji projektu

Projekt „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – bis” nr umowy UM_WR.433.1.062.2021, jest realizowany przez Gminę Płużnica w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica. Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3.Więcej…