Kategoria: Kluby Seniora w Gminie Płużnica – bis

Aktualności TRGP, Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis, Projekty, W trakcie realizacji

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Zgodnie z zapisami umowy nr UM_WR.433.1.061.2021 zaproszenie kierujemy w pierwszej kolejności do Podmiotów Ekonomii Społecznej. Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkaniaWięcej…