Kategoria: PROJEKTY W OKRESIE TRWAŁOŚCI

Aktualności TRGP, Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Gminie Płużnica

Nabór uczestników do projektu – osoby niesamodzielne

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza nabór uczestników do projektu „Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Gminie Płużnica”- umowa nr: UM_WR.433.1.045.2019 Do projektu zapraszamy niesamodzielne osoby mieszkające w Gminie Płużnica, które ze względu naWięcej…

Aktualności TRGP, Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Gminie Płużnica

Nabór na opiekunów świadczących usługi opiekuńcze

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza nabór na „Szkolenie dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania” realizowane w ramach projektu: „Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Gminie Płużnica” umowa nr:  UM_WR.433.1.045.2019 Szkolenie przeznaczoneWięcej…

Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Gminie Płużnica

Projekt „Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Gminie Płużnica”

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WKP 2014-2020) Oś priorytetowa: 09 – Solidarne społeczeństwo Działanie: 09.03 – Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie: 09.03.02 – Rozwój usług społecznych Całkowita wartośćWięcej…